วันที่   1   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - กลั่นกรองการย้ายศึกษานิเทศก์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 7  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - อบรมนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ อัพสกิลไว้ ไม่ตกเทรนด์
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 1  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์