วันที่   6   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 5 -11 เม.ย. 2567
  - ขอใช้
 5  นางสาววิภา เทียนขาว