วันที่   9   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 10  นางสาวขวัญเรือน ศิวิไล
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-12.00 น.
  - ต้อนรับบุคลากรจาก สพป.พิษณุโลก เขต 3 มาศึกษาดูงาน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 30  นายพรรณชัย ใบศรี