วันที่   10   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 7  นางสุภรีย์ วงศ์พระถาง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 5 -11 เม.ย. 2567
  - ขอใช้
 5  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุมพุทธนเรศ
13.00-16.30 น.
  - กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 70  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-12.00 น.
  - ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 5  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องประชุมศรีสองแคว
13.00-16.30 น.
  - ประชุมแนะแนวการเปิดบ้านเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-16.30 น.
  - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 10  นางสาวขวัญเรือน ศิวิไล