วันที่   21   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (The Twenty-first International Junior Science Olympiad : 21st IJSO)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 80  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ