วันที่   5   เมษายน   2567
เวลา เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานที่ ผู้จองรถ
 07.00 - 16.30   นข 3622 พิษณุโลก   นายอนุรักษ์ อ๊อดเอก  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
 8.30 - 16.30   นข 3621 พิษณุโลก   นายวีระ แก้วสา  ณ รร.เนินสะอาดวิทยาคม รร.ประชาสงเคราะห์วิทยา และ รร.เนินกุ่มวิทยา   นางสัญชวัล ผูกพานิช