วันที่   1   เมษายน   2567
เวลา เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานที่ ผู้จองรถ
 12.00 - 15.00   นข 3621 พิษณุโลก   นายวีระ แก้วสา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพ