วันที่   3   เมษายน   2567
เวลา เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานที่ ผู้จองรถ
 09.00 - 12.00   นข 3622 พิษณุโลก   นายอนุรักษ์ อ๊อดเอก  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง   นายพรรณชัย ใบศรี