วันที่   4   เมษายน   2567
เวลา เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานที่ ผู้จองรถ
 09.00 - 12.00   นข 3621 พิษณุโลก   นายวีระ แก้วสา  ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   นางสาวอนุสรา จุ้ยต่าย