วันที่   10   เมษายน   2567
เวลา เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานที่ ผู้จองรถ
 08.00 - 16.30   นข 3622 พิษณุโลก   นายอนุรักษ์ อ๊อดเอก  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วัทอง จ.พิษณุโลก   นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ